ความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด : อุปกรณ์สามารถตรวจความเครียดและการไหลเวียนของโลหิตใน 2.30 นาทีเท่านั้น การวัดสามารถทำได้อย่างง่ายดายในทุกสถานที่ โดยการเชื่อมต่อ “Smart Pulse” กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ และสั่งการผ่าน Application ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ Android

อุปกรณ์ Smart Pulse ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการทำงานของ ANS ( ระบบประสาทอัตโนมัติ )ความเครียดและการไหลเวียนของโลหิต เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติทางกาย / ใจ เช่น ระดับความเครียดทางจิตใจ / ร่างกาย , ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความผิดปกติของการนอนหลับ ความเหนื่อยล้าเรื้อรัง และการไหลเวียนโลหิต

______________________________________________________________________________

FEATURES

การตรวจสุขภาพหัวใจ

 • HRV ( ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ )
 • ระดับความเครียด
 • ฟังก์ชั่นวัด ANS ( ระบบประสาทอัตโนมัติ )
 • วัดความเครียดทางร่างกายและจิตใจ
 • ความสามารถในการต้านทานต่อความเครียด

การตรวจสุขภาพหลอดเลือด

 • การไหลเวียนของโลหิตและสุขภาพของหลอดเลือด
 • ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดส่วนปลาย

การฝึกหายใจและทำสมาธิ

 • การปรับปรุงฟังก์ชั่น ANS
 • ลดความเครียด
 • การรักษาความสมดุลทางอารมณ์

บริการทางเว็บคลาวด์

 • การจัดการ / การจัดเก็บ / การวิเคราะห์ข้อมูลการวัด โดยเว็บเซิฟเวอร์
 • การวิเคราะห์แนวโน้มของสุขภาพ และสถิติ

______________________________________________________________________________

Screen Composition

______________________________________________________________________________

Test Result

______________________________________________________________________________

Specification