บริษัท เอ็นโส้ วันส์ จำกัด (ENSO ONES Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการแพทย์ ด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจที่จะต้องการให้คนไทยหันมาดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยพิจารณาเลือกเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีมาตรฐานสากล


บริษัทฯ เป็น Exclusive Distributor ของบริษัท MEDICORE ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศเกาหลีใต้ ทำให้มีความชำนาญและความพร้อมในการดูแลลูกค้าทั้งการบริการ การอบรม รวมถึงการบริการหลังการขายได้โดยตรงและรวดเร็ว โดยได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากลูกค้าทั้งโรงพยาบาล สถานพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนมานับสิบปี