ความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ ( HRV )

 • ประเมินสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
 • ตรวจสอบความสมดุลของระบบการทำงานประสาทอัตโนมัติ
 • ประเมินการระบบตอบสนองของร่างกายที่เกิดจากภาวะความเครียด

การไหลเวียนโลหิตของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ( APG )

 • ความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิตของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
 • ประเมินผลและสุขภาพสภาวะหลอดเลือดแดง
 • การประเมินประสิทธิผลและการรักษาด้วยตัวยา

______________________________________________________________________________

Features

 • การทดสอบการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ( HRV )
 • การทดสอบระบบการไหลเวียนของโลหิตของเส้นเลือดแดงส่วนปลาย ( APG )
 • RSA Training
 • การวินิฉัยผลแบบอัตโนมัติ
 • มี LCD มอร์นิเตอร์และระบบปฏิบัติการในตัว
 • การอ้างอิงมาตรฐาน จากฐานข้อมูลของชาวเอเชียและชาวตะวันตก
 • สามารถใช้โปรแกรม Viewer
 • ส่งผลทาง E-mail
 • ใช้เซ็นเซอร์ PPG

______________________________________________________________________________

Screen Composition

______________________________________________________________________________

Result Paper

HRV Result Paper

DDR Result Paper

APG Result Paper

______________________________________________________________________________

Specification