1. APG คืออะไร ?
APG ( Accelerated Photoplethysmograph ) คือ เครื่องมือวัดระดับของการไฟลเวียนของเลือดภายในหลอดเลือด โดยการแยกความแตกต่างกันของการ ขยาย-หดตัว ของหลอดเลือด ตามแรงสูบฉีดของหัวใจ มันก็คือวิธีการตรวจจับชีพจรเพื่อแสดงสภาพของหลอดเลือด
เนื่องจากความดันของผนังหลอดเลือดและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการเต้นของหัวใจ จึงส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์การวัด ข้อมูลการวัดการเคลื่อนไหวของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางการแพทย์
เนื่องจากคลื่นชีพจรแสดงถึงอัตราการเต้นของหัวใจ ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ประเมินระบบหัวใจและหลอดเลือด และ APG ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้ง่ายและไม่ซับซ้อนในการที่จะประเมินผล

2. การตรวจวัด APG ทำอย่างไร ?
การฉายรังสีอินฟาเรดในระยะใกล้สามารถส่งผ่านเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ง่าย และดูดซึมได้ง่ายโดยฮีโมโกลบินที่รวมตัวกับออกซิเจนในเลือด ดังนั้นจึงมีประเภทของการตรวจจับการสะท้อนกลับของแสงโดยรังสีอินฟาเรดที่ฉายไปถูกส่วนนั้น ๆ
อุปกรณ์ Medicore APG ใช้วิธีการเจาะจงเพื่อดูปริมาณแสงอินฟาเรดที่ฉายผ่านปลายนิ้ว ( Photoplethysmograph ) เราจึงสามารถทราบระดับของปริมาณของเลือดในหลอดเลือดได้จากอัตราจังหวะการเต้นหัวใจ
เราใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น เวลาในการส่งเลือดไปยังหลอดเลือดส่วนปลายของร่างกายตามแขนและขา, ปริมาณเลือด, และความดันโลหิต ดังนั้นอุปกรณ์นี้จึงสามารถประเมินภาวะเส้นเลือดอุดตันได้ โดยใช้การวิเคราะห์จากปริมาณของเลือดที่ถูกส่งผ่านไปยังหลอดเลือดส่วนปลาย

3.การตรวจวัดใช้เวลาแค่ไหน ?
มาตรฐานการวัดสุขภาพหลอดเลือดเพียงอย่างเดียวใช้เวลา 1.30 นาที โดยใช้เซ็นเซอร์ PPG และการวัด 3 นาที เพื่อทำการวัด HRV และสุขภาพของหลอดเลือด

4.เราสามารถทราบถึงสภาวะหลอดเลือดอุดตัน โดยการวัดจากเซ็นเซอร์ PPG ที่ปลายนิ้วมือ ได้หรือไม่ ?
เมื่อผลกระทบของการแปรผันของความดันจากต้นทางของหลอดเลือดแดงใหญ่ เนื่องมาจากการหดตัวและการคลายตัวของหัวใจ ถูกส่งไปยังหลอดเลือดส่วนปลายต่าง ๆ ความแปรผันนี้จะขึ้นอยุ่กับปริมาณการไหลเวียนของเลือดที่ปลายนิ้ว เมื่อเร็วๆนี้ มีการรายงานว่าหลอดเลือดแดงส่วนปลายนั้น เกือบจะคล้ายกับชีพจรส่วนกลาง เช่น ส่วนต้นกำเหนิดของหลอดเลือดแดงใหญ่ รวมถึงมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องจึงแสดงให้เห็นว่าโรคต่างๆที่ทำให้เกิดความผันผวนของคลื่นเวฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งมากขึ้นตามอายุ รวมถึงมีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดอุดตันว่ามีสูงกว่าคนในวัยรุ่น
ถึงแม้ว่าการวัดนี้จะไม่สามารถยืนยันภาวะหลอดเลือดอุดตัน แต่จะช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของการไหลเวียนของโลหิตส่วนปลายได้ การวัดผลนี้มีประโยชน์สำหรับการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ ของสุขภาพหลอดเลือดแดง, กล้ามเนื้อหัวใจตาย , และกล้ามเนื้อสมอง

5.อะไรที่เป็นที่เป็นประโยชน์และค่าผลการวินิจฉัยของ APG ?
การประเมินผลแต่เนิ่นๆของปัญหาสภาวะสุขภาพหลอดเลือดแดงที่เกิดจากปัญหาการไหลเวียนของโลหิตส่วนปลาย ( ต้องดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง จาก  4 สาเหตุ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลอดเลือด ได้แก่ โรคอ้วน, โรคความดันโลหิตสูง, และโรคเบาหวาน )
ทราบถึงสมรรถภาพของหลอดเลือดได้
ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เช่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานะสุขภาพส่วนตัวบุคคล