การรับมือกับโควิด-19 ระลอกใหม่ นอกจากต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal อย่างเข้มงวดแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับดูแลสุขภาพของเรา เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ฯลฯ เพราะอาจเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากโรคโควิด-19 ได้สูงกว่าคนทั่วไป

ระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกายมีหน้าที่ต่อสู้และป้องกันร่างกายจากอาการป่วยและเชื้อโรคต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หากระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง อาจช่วยลดระยะเวลาและความรุนแรงของการเจ็บป่วยได้

หากคุณมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงได้เช่น ไม่ออกกำลังกาย รับประทานอาหารไม่ครบห้าหมู่ ไม่ทานผักผลไม้ มีความเครียดสะสม หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ
ดังนั้นเพื่อปกป้องร่างกายของเราจากอันตรายของโควิด ก็ต้องให้ความสำคัญกับระบบภูมิต้านทานอยู่ทุกเมื่อ เพื่อที่ร่างกายเราจะไม่แพ้เชื้อโรค หรือไวรัสที่อาจจะเข้าสู่ร่างกายของเราจนกลายเป็นภัยต่อสุขภาพของคุณ

# 6 วิธีดูแลสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค#

1. ลดความเครียด
อารมณ์เครียดจะส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานแย่ลง เสี่ยงต่อการติด
เชื้อได้ง่าย
2. นอนหลับให้เพียงพอ จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้เป็นปกติ เพราะ
ร่างกายจะผลิตและหลั่งสาร Cytokines ในระหว่างที่เรานอนหลับ ซึ่งสาร
นี้ ทำหน้าที่ช่วยรักษาและเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน แต่หากนอน
หลับไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ปริมาณ Cytokines ลดน้อยลง รวมถึง
ประสิทธิภาพการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงด้วย
3. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพราะน้ำจะช่วยเพิ่มสารคัดหลั่งและ
ความชุ่มชื้นของเยื่อบุผิวในท่อทางเดินหายใจส่วนบน ช่วยป้องกัน
และดักจับฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย
4. ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเป็นประจำ ประมาณวันละ 30 – 60 นาทีต่อ
วัน นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบการไหล
เวียนเลือดดีขึ้น รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันและผ่อนคลายความเครียด
5. รับประทานอาหารต้านโรค พื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมาจากการได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากการรับประทานอาหารให้
ครบ 5 หมู่แล้ว ควรเสริมด้วยอาหารที่ช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกัน เช่น
เบต้าแคโรทีน ซึ่งโดยมากจะอยู่ในผักและผลไม้ วิตามินซี , วิตามินบี
แร่ธาตุ เช่น ซิลีเนียม หรือสังกะสี ที่พบในเนื้อสัตว์ อาหารทะเล นม หรือ
ถั่ว เป็นต้น
6. งดสูบบุหรี่ โดยพบว่าผู้สูบบุหรี่มีโอกาสมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน
จาก COVID-19 มากกว่า
……..
# การตรวจการทำงานและความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ
จะช่วยให้รู้ว่า ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นอย่างไร เนื่องจากระบบประสาทอัตโนมัติจะทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลของกระบวนการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกาย


#เสริมสร้างภูมิต้านทาน ดูน้อยลง


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *