หัวใจนั้นไม่สามารถบ่งบอกการทำงานของประสาทอัตโนมัติได้ทั้งหมด 

แต่หัวใจนั้นทำงานภายใต้การควบคุมของระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทซิมพาเทติกพาราซิมพาเทติก และเป็นอวัยวะที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  จึงสามารถใช้บ่งบอกถึงการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทซิมพาเทติกพาราซิมพาเทติก 

สมัยก่อนเมื่อกล่าวถึงระบบประสาทอัตโนมัติจะหมายถึงประสาทซิมพาเทติกเท่านั้น แต่ปัจจุบัน เป็นที่รู้จักกันว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Variability; HRV) นั้นเป็นวิธีการเฉพาะที่ใช้ในการตรวจวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ทั้งระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก  

ซึ่งปัจจุบันวิธีการ HRV นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้มากที่สุด ในการตรวจวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ  สะดวกและรวดเร็ว

…..

ประเภทของตรวจวัดระบบประสาทอัตโนมัติ ได้แก่ 

• HRV(Heart Rate Variability)

• Gastrointestinal Motility Assessment

• Analysis for the Neurotransmitter in blood

• Electrophysiological Assessment

• GSR (Galvanic skin response)

• Pupillary reflex

….

อ้างอิงข้อมูลจาก Medicore 

….

#SmartPulse

#ระบบประสาทอัตโนมัติ


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *